Paduri dacice de stejar si carpen

Este principalul tip de pădure de deal din Transilvania, dominat de gorun. Ocupă suprafeţe largi pe soluri de tip cambisol eutric, cambisol distric şi luvisol tipic şi albic. Este un tip de habitat subendemic (se găseşte şi în Ucraina subcarpatică) diferenţiat de alte tipuri de gorunete prin prezenţa unui contingent de specii subendemice carpato-balcanice ca grâul negru bihorean (Melampirum sp.), lintea lui Hallerstein, spânzul purpuriu, dentariţa mov. Alături de specia dominantă gorun se întâlnesc gorunul auriu, gorunul ardelenesc, carpenul, teiul pucios, plopul tremurător, mesteacănul, scoruşul, cireşul sălbatic, paltinul de câmp, jugastrul, ulmul de munte, sorbul. . În subarboret sunt frecvente păducelul, măcieşul, călinul, socul negru, caprifoiul roşu, salba râioasă. Stratul ierbos, alături de speciile diferenţiale menţionate mai sus, cuprinde numeroase specii tipice pădurilor central-europene ca sălăţica, piciorul cocoşului de pădure, toporaşul de pădure, păştiţa albă, păştiţa galbenă, ghiocelul comun, rodul pământului, vioreaua, brebenelul comun, brebenelul mare, crucea voinicului, leurda etc.

carpen