Geografie

Localizare:
La NORD: Limita este constituită de cursul râului Bistriţa până la confluenţa cu pârâul Bârgău, de unde urcă pe acest afluent până în localitatea Mureşenii Bârgăului. Aici, la intersecţia pârâului Bârgău cu DE 576 limita se mută de-a lungul drumului european până în localitatea Piatra Fântanele.
EST: Din Piatra Fântanele aceasta coboară de-a lungul drumului forestier pe Plaiul Şendroaiei, de-a lungul Piciorul Lung până la limita judeţului Bistriţa – Năsăud cu judeţul Suceava. În continuare limita sitului Cuşma se desfăşoară de-a lungul limitei judeţului, până la intersecţia acesteia cu drumul forestier Tomnaticul, de unde urmează culmea Arşiţa – Imbra până la intersecţia cu pârâul Colbu.
SUD: Limita sitului se desfăşoară de-a lungul limitei fondului forestier din Poiana Piatra Zurzugiului, apoi pe limita de judeţ, până la Vf. de 1462 de unde coboară spre pârâul Stegea, afluent al Văii Budacului, de unde urmăreşte Valea Budacului până la confluenţa acestuia cu Pârâul Buduşel.
VEST: Limita urcă pe râul Buduşel, până la intersecţia cu drumul judeţean 172 G în amonte de localitatea Cuşma, urmând apoi drumul judeţean până în localitatea Dorolea, de aici pe drumul comunal 6B Dorolea –Valea Poienii până la intersecţia cu râul Bistriţa, de unde limita se mută pe cursul râului Bistriţa. 
Drumurile de acces în sit:, respectiv DN 17 – Bistriţa-Vatra Dornei, DJ 173 A – Prundu Bîrgăului-Colibiţa, 173 B – Bistriţa-Cetate, 172 C – Bistriţa-Budacul de Sus, DJ Livezile-Dorolea-Cuşma, sunt completate de calea ferată Bistriţa-Bistriţa Bîrgăului şi de o bogată reţea de drumuri forestiere.

Untitled
Cea mai mare parte a „sitului Cusma” (99%) se Intinde pe teritoriul a 7 comune din judetul Bistrita-Nasaud, respectiv Bistrita BIrgaului, Dumitrita, Josenii BIrgaului, Livezile, Prundu BIrgaului, Satu Nou-Cetate, Tiha BIrgaului, restul de aproximativ 1% apartine judetelor Mures, comunele Rastolita, Vatava si Suceava, comuna Poiana Stampei. Localitatile aflate pe suprafata sitului Cusma integral sau partial sunt urmatoarele:
– Comuna Bistrita BIrgaului – Bistrita BIrgaului, Colibita 96 % – Comuna Prundu BIrgaului – Prundu BIrgaului, Susenii BIrgaului 33 % – Comuna Tiha BIrgaului – Tiha BIrgaului, Tureac, Muresenii BIrgaului, Piatra Fantanele 34 % – Comuna Josenii BIrgaului – Josenii BIrgaului, Mijlocenii BIrgaului 42 % – Comuna Livezile – Dorolea, Cusma 40 % – Comuna Dumitrita – Dumitrita, Budacul de Sus 52 % – Comuna Cetate – Satu Nou, Pietris 65 %