Specii

Complexitatea genetică, climatul şi geomorfologia zonei susţin o diversitate floristică şi faunistică deosebită, situl adăpostind zece specii de vertebrate de interes comunitar (patru specii de carnivore mari, trei specii de amfibieni şi trei specii de peşti), precum şi cinci specii de nevertebrate de interes comunitar (insecte). Păşunile împădurite cu măr şi păr sălbatic şi elementele naturale din sit au permis dezvoltarea unei populaţii viabile a carnivorelor mari, în special a ursului, lupului, râsului.
 
Carnivore mari:

Amfibieni:

Pesti:

Insecte:

 
Fauna de nevertebrate cuprinde crustacee şi insecte. Dintre insecte, cei mai frecvenţi sunt fluturii (427 de specii), de interes protectiv fiind fluturele tigru de Jersey, fluturele vărgat, fluturele roşu de mlaştină etc. În sit se găsesc trei specii de peşti de interes comunitar, două în cursurile de apă cu substrat pietros (zglăvoc şi petroc) şi una pe cursurile cu fund nisipos şi mâlos (mreană vânătă). Amfibienii sunt reprezentaţi de trei specii de interes comunitar: tritonul cu creastă, tritonul carpatic şi izvoraşul cu burta galbenă, la care se adaugă broasca râioasă brună, broasca roşie de munte, brotăcelul. Reptilele sunt reprezentate de guşter, şopârla de câmp, şopârla de munte. În etajul montan întâlnim şarpele lui Esculap şi vipera, în zona stâncăriilor din Chei. Carnivorele mari din sit (urs, lup, râs) au populaţii stabile pe termen lung. Căpriorul şi cerbul, jderul, nevăstuica şi bursucul întregesc tabloul mamiferelor prezente. Liliecii sunt bine reprezentaţi prin liliacul mic cu potcoavă, liliacul comun şi liliacul comun mic, care formează o colonie în podul Bisericii ortodoxe din Prundu Bârgăului. În zona Colibiţa întâlnim liliacul cu aripi lungi, liliacul de apă şi liliacul bicolor. Dintre cele 85 de specii de păsări semnalate în sit, 18 sunt de interes comunitar. Speciile de păsări cele mai interesante sunt acvila ţipătoare mică, acvila de munte, viesparul, ierunca, caprimulgul, ciocănitoarea cu trei degete, ciocănitoarea cu spate alb, silvia porumbacă.