Râpa Verde

LOCALIZARE: Este situat la cca 300 m. amonte de Râpa Mare în malul drept al Budacului, în apropierea bifurcaţiei de drumuri forestiere, Dealul Negru şi Aluneasa.

fosile

CĂI DE ACCES: La rezervaţie se poate ajunge din oraşul Bistriţa, pe drumul judeţean 173 Bistriţa – Jelna – Budacul de Sus până în localitatea Budacul de Sus, de unde, pe un drum forestier ce urmăreşte malul drept al Budacului, ajungem la rezervaţie.

OBIECTUL OCROTIRII: asociaţia paleofloristică cu opt nivele ce conţin specii miocensuperioare de arbori şi arbuşti.
rapa verde1